Voor uw projectondersteuning en andere korte administratieve klussen

Referenties

Hier vind u referenties van mensen waar mee ik op diverse terreinen heb samengewerkt.

Wobbe Katoen, dorpsco÷rdinator Emmen Revisited in Barger-Compascuum

Ge- en bedreven

In mijn werkrelatie met Fenneke in de afgelopen 4 jaar heb ik een aantal eigenschappen van haar leren kennen:
- gevoel voor mensenlijke verhoudingenen begrip voor persoonlijke achtergronden
- wegen van deze omstandigheden tegenover zakelijke belangen bij projecten
- nauwgezet in registratie en notulering van hoofdzaken, details en afspraken
- bewaken van zowel procesafspraken als begrotingen
- organisator
De inzet van deze eigenschappen heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de realisering van een aantal projecten, voortkomend uit het Dorpsprogramma Barger-Compascuum, met een totale investering van meer dan 2 miljoen euro.

Als het gaat om MENSENwerk, lever ik MAATwerk!
© www.mijn-eigen-website.nl (design)